Thông tin về sản phẩm liền kề gamuda mới đó là liền kề gamuda ST5 ( Liền kề St5 ) đang được Gamuda Land Việt Nam cập nhật trên trang website này trong thời gian tới.